استخدام

YYYY slash MM slash DD
سلامت وضعیت جسمانی و روحی(Required)

وضعیت نظام وظیفه(Required)

آشنایی با کامپیوتر
تمایل به همکاری به صورت :(Required)
در صورت انتقال یا ماموریت حاضر به رفتن به شهرستان ها و شعبات دیگر هستید؟(Required)
اکنون مشغول به کار هستید؟(Required)
در صورت لزوم آیا می توانید تضمین بدهید؟(Required)
نوع محل سکونت(Required)